skip to Main Content

Ocenění pro studenta Katedry zoologie

Cenu České společnosti ornitologické za za nejlepší studentskou přednášku na konferenci Zoologické dny 2020, takzvaného Zlatého černohlávka, získal Bc. Martin Liška:

Liška, M., Riegert, J., (2020) Habitatové preference skorce vodního (Cinclus cinclus) na tocích v okresu Tachov. Zoologické dny 6.-.7.2. 2020, Olomouc

Oceněnému blahopřejeme.

Back To Top