skip to Main Content

Ocenění pro studentky Katedry zoologie

Na 46. konferenci České a Slovenské etologické společnosti v Bratislavě v studentské soutěži o nejlepší přednášku získaly
1. místo Tereza Hromádková za příspěvek How Arctic Terns adjust their migration behaviour according to environmental factors?; 
3. místo Michaela Syrová za příspěvek Bojovat nebo schovat se? Aneb jak ťuhýk brání hnízdo před strakou?;
Oceněným blahopřejeme.

Back To Top