skip to Main Content

Ocenění pro studenty Katedry zoologie

Na konferenci Zoologické dny 2018 v Praze v studentské soutěži o nejlepší přednášku získali
1. místo Ondřej Mottl za příspěvek Ant mosaics in tropical lowland forests: Finding drivers of spatial structure; 
3. místo Alena Bartoňová za příspěvek Stepi během glaciálních cyklů: případ okáče Proterebia afra;
Ondřej Mottl získal současně i cenu České entomologické společnosti.

Oceněným blahopřejeme.

Back To Top