skip to Main Content

Osobnostní rysy tamarínů a kosmanů

Osobnostní rysy lidí i zvířat vyjadřují jejich konkrétní nastavení chování, emocí i myšlení. Vše nasvědčuje tomu, že jednotlivé druhy živočichů mají své typy osobností, které se více či méně podobají těm lidským například extrovert/introvert. Tak jako v případě jiných charakteristik, ať už tělesných nebo duševních, lze i jednotlivé osobnostní rysy studovat porovnáváním u blízce příbuzných druhů. Takový výzkum přitom může poodhalit evoluční základy typů osobností.

Michaela Másílková a Martina Konečná z Katedry zoologie PřF JU a jejich spolupracovníci ve svém výzkumu využili data z pozorování chování v zajetí žijících jihoamerických drápkatých opiček, tedy malých primátů řazených do čeledi kosmanovitých (Callitrichidae). Nově sledovali 17 kosmanů bělovousých (Callithrix jacchus) a 28 tamarínů žlutorukých (Saguinus midas), jejichž osobnostní strukturu porovnali s osobnostmi 20 tamarínů pinčích (Saguinus oedipus), jimiž se v dřívějším výzkumu zabýval tým v podobné sestavě badatelů.

Tři studované druhy drápkatých opiček se shodují v řadě znaků souvisejících s chováním a rozmnožováním, ale zároveň se liší svým potravním chováním, prostředím, v němž žijí a také sociálním uspořádáním. Vědci očekávali, že z hlediska struktury osobnosti si budou podobnější dva druhy, které jsou si fylogeneticky bližší, tedy tamaríni žlutorucí a tamaríni pinčí. Výsledky výzkumu ale ukázaly, že ve skutečnosti mají podobnější strukturu osobnosti tamaríni žlutorucí a kosmani bělovousí. Zdá se, že na evoluci osobností u drápkatých opiček má kromě fylogenetické příbuznosti podstatný vliv také jejich sociální organizace a ekologie.

Másílková, M., Šlipogor, V., Weiss, A., & Konečná, M. (2020). Comparative assessment of behaviorally derived personality structures in golden-handed tamarins (Saguinus midas), cotton-top tamarins (Saguinus oedipus), and common marmosets (Callithrix jacchus). Journal of Comparative Psychology, Advance online publication.

Back To Top