skip to Main Content

Bc. students

Karolina Bodláková
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Bachelor’s thesis topic: Úloha adipokinetického hormonu v kontrole trávících procesů u hmyzu

Anežka Boříková
Supervisor:
doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Brožák
Supervisor:
Mgr. Ondřej Mottl

Bachelor’s thesis topic: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

Marika Davídková
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy

Jana Dosoudilová
Supervisor:
RNDr. Barbora Vošlajerová , Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Karel Duchoň
Supervisor:
RNDr. Petr Veselý Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Fyziologické reakce ptáků na stres

Vanda Frnková
Supervisor:
doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And

Pavlína Hájková
Supervisor:
RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Jana Hodanová
Supervisor:
RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Son Chung
Supervisor:
Mgr. Lukáš Vejřík

Bachelor’s thesis topic: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Jan Ježek
Supervisor:
doc. Mgr. Oldřich Říčan, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace.

Zdeněk Kofránek
Supervisor:
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Bachelor’s thesis topic: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Adéla Kotounová
Supervisor:
Mgr. Katerina Sam, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Martin Liška
Supervisor:
Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Ivana Maršíková
Supervisor: Mgr. Michaela Másílková
Bachelor’s thesis topic: Pachová komunikace a funkce roztírání moči v srsti u tamarínů žlutorukých

Šárka Panáčková
Supervisor: Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu

Kristýna Švehlová
Supervisor: RNDr. Pavel Duda, Ph.D.
Bachelor’s thesis topic: Porod a s ním spojené praktiky v kross-kulturní perspektivě: vliv sociální organizace, ekologie, demografie a kulturního přenosu

Jakub Vávra
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Bachelor’s thesis topic: : Změny v produkci adipokinetických hormonů v různých částech CNS po působení stresových faktorů 

Rafael Zeljkovic
Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Bachelor’s thesis topic: Role of adipokinetic hormones in modulation of digestive enzyme activity under stress elicited by entomopathogenic organisms

Back To Top