Menu

Bc. students

Veronika Anděrová
Supervisor:
 RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Cvakavé zvuky při chůzi u jelenovitých (Cervidae)

Eliška Bernasová
Supervisor:
 MSc. Ema Hrouzková, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Reakce hlodouna velkého (Tachyoryctes macrocephalus) na heterospecifické alarmní volání

Anežka Boříková
Supervisor:
 doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Vývoj motorických schopností hraboše polního

Martin Brožák
Supervisor:
 MSc. Ondřej Mottl

Bachelor’s thesis topic: Vliv sukcese, stratifikace a doby sběru vzorků na společenstva mravenců tropického nížinného lesa

Jana Dosoudilová
Supervisor:
 RNDr. Barbora Vošlajerová , Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí

Vanda Frnková
Supervisor:
 doc. MSc. Oldřich Říčan, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujutquina z východního úpatí And

Pavlína Hájková
Supervisor:
 RNDr. Jan Robovský, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Potravní ekologie koní v kontextu ochranářského managementu krajiny

Jana Hodanová
Supervisor:
 RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Son Chung
Supervisor:
 MSc. Lukáš Vejřík

Bachelor’s thesis topic: Vliv sumce velkého (Sirulus glanis) na ichtyocenózu oligotrofních jezer podle analýz žaludků a stabilních izotopů neinvazními metodami.

Jan Ježek
Supervisor:
 doc. MSc. Oldřich Říčan, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Ontogeneze zbarvení malých druhů středoamerických cichlid (Amatitlania, Cryptoheros, Hypsophrys, Neeotroplus, Panamius) a jeho evoluční, ekologické a etologické interpretace.

Zdeněk Kofránek
Supervisor:
 doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Bachelor’s thesis topic: Fenotypické a fylogeografické zhodnocení komplexu Phasianus colchicus

Adéla Kotounová
Supervisor:
 MSc. Katerina Sam, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Funkční diverzita ptačích společenstev na ostrovech Oceánie

Martin Liška
Supervisor:
 MSc. Jan Riegert, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Výběr biotopu a potravní chování skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Nikola Pecková
Supervisor:
 RNDr. Štěpánka Říčanová, Ph.D.

Bachelor’s thesis topic: Heterotermie savců