Menu

Ph.D. studenti

MSc. Asma Akter

MSc. Asma Akter

Supervisor: MSc. Štěpán Janeček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Impact of Changing Environmental Conditions on Pollinator and their Interactions with Plants

MSc. Lucie Ambrožová

MSc. Lucie Ambrožová

Supervisor: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Importance of large herbivore grazing for beetle communities in temperate steppes

MSc. Muhammad Aslam

MSc. Muhammad Aslam

Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Doctoral thesis topic: Aposematism and toxicity of coccinellidae

MSc. Alena Bartoňová

MSc. Alena Bartoňová

Supervisor: doc. MSc. Martin Konvička, Ph.D. Doctoral thesis topic: Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu

MSc. Miroslav Bažant

MSc. Miroslav Bažant

Supervisor: RNDr. Radka Piálková, Ph.D. Doctoral thesis topic: Hnízdní ekologie a reprodukční chování pěnice vlašské (Sylvia nisoria)

MSc. Paolo Biella

MSc. Paolo Biella

Supervisor: MSc. Štěpán Janeček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Mechanistic View on Plant-Pollinator Networks

MSc. Joel James Brown

MSc. Joel James Brown

Supervisor: RNDr. Jan Hrček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Biotic, abiotic and symbiotic factors that influence a host-parasitoid food web Research focus: Hrcek lab

MSc. Kryštof Chmel

MSc. Kryštof Chmel

Supervisor: MSc. Jan Riegert, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ekologie lesního společenstva ptáků na Papui Nové Guinei

MSc. Monika Chrenková

MSc. Monika Chrenková

Supervisor: RNDr. Martin Šálek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Behavioral ecology of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland

MSc. Chris Nazipa Dahl

MSc. Chris Nazipa Dahl

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and…

MSc. Markéta Davídková

MSc. Markéta Davídková

Supervisor: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Doctoral thesis topic: Vývoj entomofauny polomu na lokalitě Radvanovický hřeben se zvláštním zřetelem na ekofyziologii kůrovcovitých (Coleoptera: Scolytinae)

MSc. Sylvain Delabye

MSc. Sylvain Delabye

Supervisor: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ecological and biogegraphical drivers responsible for biodiversity of Afrotropical Lepidoptera Research focus: Insect communities…

MSc. Kateřina Delawská

MSc. Kateřina Delawská

Supervisor: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Studium protirakovinných efektů sinicových sekundárních metabolitů za pomocí potkaních epiteliálních jaterních buněk WB transformovaných onkogenem Ras

MSc. Lenka Dovicičová

MSc. Lenka Dovicičová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Populačno-genetické analýzy vybraných druhov afrických hlodavcov

MSc. Tereza Drábková

MSc. Tereza Drábková

Supervisor: RNDr. Petr Veselý, Ph.D. Doctoral thesis topic: Vznik a funkce potravního search image u ptáků

MSc. Klára Dragová

MSc. Klára Dragová

Supervisor: doc. MSc. Oldřich Říčan, Ph.D. Doctoral thesis topic: Kontrasty historické biogeografie dvou protilehlých oblastí Neotropů

MSc. Pavla Dudová

MSc. Pavla Dudová

Supervisor: prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc. Doctoral thesis topic: Význam individuální variability pro potravní vztahy hmyzu a pavouků

MSc. Umesh Kumar Gautam

MSc. Umesh Kumar Gautam

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Doctoral thesis topic: Adipokinetic hormone signalling pathways in Drosophila

MSc. Magdaléna Hadová

MSc. Magdaléna Hadová

Supervisor: Mgr. Martina Konečná, Ph.D. Doctoral thesis topic: Behaviorální přístup k hodnocení osobnosti u primátů

MSc. Jan Havlíček

MSc. Jan Havlíček

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Doctoral thesis topic: Hnízdní a potravní ekologie vrabce domácího ve venkovském a městském prostředí

MSc. Markéta Hejníková

MSc. Markéta Hejníková

Supervisor: Mgr. David Doležel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Charakterizace neurohormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus

MSc. Tereza Holicová

MSc. Tereza Holicová

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Comparative phylogeography of the Mongolian region based on its mammals

MSc. Sylvie Horáková

MSc. Sylvie Horáková

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Peniální a bakulární morfologie savců

MSc. Ľuboš Hrivniak

MSc. Ľuboš Hrivniak

Supervisor: RNDr. Pavel Sroka, Ph.D. Doctoral thesis topic: Systematika a fylogeografie jepic rodu Epeorus Eaton, 1881 (Heptageniidae) Kavkazu a přilehlých oblastí

MSc. Tereza Hromádková

MSc. Tereza Hromádková

Supervisor: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Životní strategie rybáka dlouhoocasého (Sterna paradidaea)

MSc. Petr Hůla

MSc. Petr Hůla

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Doctoral thesis topic: Mechanismus působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám

Ing. Emad Ahmed Sayed Ibrahim

Ing. Emad Ahmed Sayed Ibrahim

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Doctoral thesis topic: Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic fungi and/or nematodes

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

MSc. Jatishwor Singh Irungbam

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Lepidoptera of Bhutan, its formation and determinants

MSc. Meenakshi Irungbam

MSc. Meenakshi Irungbam

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Study of Phylogeographic patterns of Afro-oriental species of butterflies

Ing. Markéta Jariabková

Ing. Markéta Jariabková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ochranářská genetika a biologie rozmnožování sysla obecného

MSc. Martina Karásková

MSc. Martina Karásková

Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Doctoral thesis topic: Ekologie a etologie sasankových krevet

MSc. Fran Kostanjšek

MSc. Fran Kostanjšek

Supervisor: MSc. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic

Mgr. Petr Kozel

Mgr. Petr Kozel

Supervisor: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Multitrophic interactions in dead wood

MSc. Jarmila Krásová

MSc. Jarmila Krásová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky

MSc. Dan Leština

MSc. Dan Leština

Supervisor: Tom Maurice Fayle, Dr. Doctoral thesis topic: Adverse effects of dispersal limits of mutualist ants and plants on fragmented population persistance…

MSc. Martin Libra

MSc. Martin Libra

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest Výzkumné zaměření: Hrcek lab

MSc. Yu-Hsien Lin

MSc. Yu-Hsien Lin

Supervisor: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. Doctoral thesis topic: Effects of Adenosine Signaling on Insect Physiology

MSc. Václav Luka

MSc. Václav Luka

Supervisor: MSc. Jan Riegert, Ph.D. Doctoral thesis topic: Prostorová aktivita a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

MSc. Houda Ouns Maaroufi

MSc. Houda Ouns Maaroufi

Supervisor: prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. Doctoral thesis topic: Regulation of Cell Growth In Drosophila

MSc. Vincent Maicher

MSc. Vincent Maicher

Supervisor: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Changes in biodiversity of moth along an altitudinal gradient of Mt. Cameroon Research focus:…

MSc. Jana Marešová

MSc. Jana Marešová

Supervisor: MSc. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie holarktických druhů motýlů ve vztahu k jejich biotopu

MSc. Michaela Másílková

MSc. Michaela Másílková

Supervisor: MSc. Martina Konečná, Ph.D. Doctoral thesis topic: Osobnost u primátů: Metodika hodnocení, mezidruhová porovnání a souvislost s charakteristikami jedince

MSc. Klára Mičulková

MSc. Klára Mičulková

Supervisor: prof. RNDr. Magdaléna Hodková, CSc. Doctoral thesis topic: Hormonální řízení stárnutí hmyzu

MSc. Tomáš Minařík

MSc. Tomáš Minařík

Supervisor: RNDr. Petr Veselý Ph.D. Doctoral thesis topic: Treecreeper (Certhia: Certhidae: Passerformes) inter-specific interactions

MSc. Nella Mladěnková

MSc. Nella Mladěnková

Research focus: - ecophysilogy and behavioral ecology of fossorial mammals - social behavior of rodents Contact: e-mail: nellamladenkova@gmail.com       CV…

MSc. Jimmy Moses

MSc. Jimmy Moses

Supervisor: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D. Doctoral thesis topic: The ecology of ants along altitudinal rainforest gradients in the tropics Research focus: Ecology and…

MSc. Ondřej Mottl

MSc. Ondřej Mottl

Supervisor: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D. Doctoral thesis topic: Spatial structure and community dynamics of arboreal ants in tropical rain forest

MSc. Anna Mrázová

MSc. Anna Mrázová

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Interakce mezi rostlinami, býložravým hmyzem a predátory: jejich mechanizmy a ekologická důležitost

MSc. Anna Vlašánková

MSc. Anna Vlašánková

Supervisor: MSc. Štěpán Janeček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Komplementarita morfologických znaků v interakcích mezi rostlinami a živočichy

MSc. Lucie Pleštilová

MSc. Lucie Pleštilová

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavců

MSc. Mélanie Thierry

MSc. Mélanie Thierry

Supervisor: RNDr. Jan Hrček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Impact of temperature on the structure of Drosophila-parasitoid food webs Research focus: Hrcek lab

MSc. Tomáš Štětina

MSc. Tomáš Štětina

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. Doctoral thesis topic: Poškození hmyzích tkání nízkou teplotou a jeho náprava

MSc. David Nácar

MSc. David Nácar

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Doctoral thesis topic: Způsob učení a úspěšnost řešení kognitivních úloh

MSc. Jana Nácarová

MSc. Jana Nácarová

Research focus: - cognitive ethology of birds - personality in birds - predator recognition - antipredatory behavior Contact: e-mail: jaja.berankova@gmail.com tel.: +420…

MSc. Monika Nováková

MSc. Monika Nováková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Orientace a navigace u norníka rudého založená na magnetorecepci

MSc. Nela Nováková

MSc. Nela Nováková

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

MSc. Isabela Okřinová

MSc. Isabela Okřinová

Supervisor: RNDr. Věra Pavelková, Ph.D. Doctoral thesis topic: Evoluce sociálního chování šelem

MSc. Lenka Perfollová

MSc. Lenka Perfollová

Supervisor: RNDr. Petr Doležal, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ekofyziologie a biologie lýkohuba matného a dalších kůrovcovitých a jejich přirozených nepřátel na smrku

MSc. Michal Perlík

MSc. Michal Perlík

Supervisor: RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera

MSc. Ludmila Pernerová

MSc. Ludmila Pernerová

Supervisor: RNDr. Jan Robovský, Ph.D. Doctoral thesis topic: Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči

MSc. Martin Pivarči

MSc. Martin Pivarči

Supervior: MSc. David Doležel, Ph.D. Doctoral thesis topic: Fylogeografie ruměnice pospolné

MSc. Michal Plátek

MSc. Michal Plátek

Supervisor: Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy

MSc. Nichola Sarah Plowman

MSc. Nichola Sarah Plowman

Supervisor: RNDr. Petr Klimeš, Ph.D. Doctoral thesis topic: Mechanisms structuring arboreal ant communities in New Guinea during tropical forest succession

MSc. Alexandra Průchová

MSc. Alexandra Průchová

Supervisor: Prof. Gianni Pavan, Ph.D. Doctoral thesis topic: Acoustic analysis as non-invasive method for monitoring of bird population

MSc. Conor Mark Redmond

MSc. Conor Mark Redmond

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Ekologie potravních sítí mezi rostlinami a herbivorním hmyzem v tropických lesích Nové Guineje

RNDr. Pavel Jaška

RNDr. Pavel Jaška

Supervisor: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. Doctoral thesis topic: Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců

MSc. Veronika Roubová

MSc. Veronika Roubová

Supervisor: MSc. Martina Konečná, Ph.D. Doctoral thesis topic: Social Ecology of Barbary Macaques

MSc. Ivana Schneedorferová

MSc. Ivana Schneedorferová

Supervisor: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D. Doctoral thesis topic: Mannitol accumulation as an osmoregulatory mechanism in Apicomplexan cousin Chromera velia

MSc. Carlo Lutz Seifert

MSc. Carlo Lutz Seifert

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Ecological factors driving latitudinal trends in the structure of plant-caterpillar food webs in…

RNDr. Martina Slapničková

RNDr. Martina Slapničková

Supervisor: doc. Marie Lipoldová, CSc. Doctoral thesis topic: Gene specific sex effects on eosinophil infiltration in leishmaniasis

MSc. Jana Smrčková

MSc. Jana Smrčková

Supervisor: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Doctoral thesis topic: Temporal and topological methods of macroevolutionary analysis of phylogenetic trees

MSc. Daniel Vilarós Souto

MSc. Daniel Vilarós Souto

Supervisor: MSc. Simon Tristram Segar, Ph.D. Doctoral thesis topic: The role of symbionts and pollinating insects in plant speciation along altitudinal gradients

MSc. Tereza Stašková

MSc. Tereza Stašková

Supervisor: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Doctoral thesis topic: Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

MSc. Michaela Syrová

MSc. Michaela Syrová

Research focus: - behavioral ecology - antipredatory behavior - cognitive ethology of birds - bioacoustics Contact: e-mail: syrova.michaela@seznam.cz tel: +420 387 772 241 room:…

MSc. Piotr Szefer

MSc. Piotr Szefer

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Top-down Control of Arthropods and Herbivory by Key Predators in the Understorey and…

Pagi Toko

Pagi Toko

Supervisor: prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Doctoral thesis topic: Response of moth community (Family: Geometridae) in a tropical rainforest to key ecological…

MSc. Gabriela Urbánková

MSc. Gabriela Urbánková

Supervisor: doc. RNDr. František Sedláček, Ph.D. Doctoral thesis topic: Vnitrodruhová variabilita v chování hlodavců a faktory působící na vývoj osobnostních projevů jedince

MSc. Lukáš Vejřík

MSc. Lukáš Vejřík

Supervisor: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. Doctoral thesis topic: Biologie dravých druhů ryb v uměle vytvořených nádržích a jezerech

MSc. Tereza Vlasatá

MSc. Tereza Vlasatá

Supervisor: doc. MSc. Radim Šumbera, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ecology and behaviour of an enigmatic fossorial rodent, the giant root rat (Tachyoryctes macrocephalus)

MSc. Jakub Vlček

MSc. Jakub Vlček

Supervisor: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Doctoral thesis topic: Evolution of functionaly important genes in populations of Galapagos mockingbirds ( Mimus spp.) with…

MSc. Tomáš Zítek

MSc. Tomáš Zítek

Supervisor: MSc. Lukáš Čížek, Ph.D. Doctoral thesis topic: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu