Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Mapa stránek Diplomové práce Běžící magisterské práce
Mapa stránek
Up

Běžící magisterské práce

Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu

Aktivita rypoše Fukomys darlingi, věkový polyethismus nebo permanentní kasty?

Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého

Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality

Kritická analýza "6.masové extinkce" na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu

Transsektorový monitoring denních motýlů ČR - analýza výsledků

Genetické zhodnocení siků (Cervus nippon spp.) z ochranářského hlediska

Evoluce sexuálního a ontogenetického dichromatismu gibonů

Společenstva saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese

Otcovská role harémového samce: vliv hřebce na sociální chování a kognitivní schopnosti hříbat

Využití heterospecifických varovných hlasů u krkavcovitých

Synchronizace mimo hnízdní aktivity rypošů z volné přírody

Vliv přítomnosti velkých herbivorů na brouky stepních trávníků

Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb.

Závislost úrovně mimetické podobnosti myrmekomorfních pavouků na nechutnosti modelu.

Molekulární fylogeneze a historická biogeografie lišajovitých rodu Agrius (Lepidoptera: Sphingidae)

Vliv barvy na efektivitu Moerickeho pastí v kontextu rostlinné nabídky a environmentálních faktorů okolí pastí, se za měřením na květomilné brouky

Závislost predace a metabolismu na teplotě z pohledu kořisti i predátora

Funkce čištění srsti v kontexu sexuálního chování

Stabilita preference horní končetiny u makaků lvích chovaných v zajetí

Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Vliv handlingu na osobnostní rysy hraboše polního (Microtus arvalis)

Vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní v urbánním prostředí. Jaké chrakteristiky ovlivňují jejich početnost a distribuci?

Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack