skip to Main Content

Podzemní hlodavec cokor má unikátní Cortiho orgán

Cokor Eospalax cansus © Lucie Pleštilová

Cortiho orgán (odborně organum spirale) se nachází v přepážce hlemýždě vnitřního ucha a nese sluchové receptory, vnitřní a vnější vláskové buňky. Tyto buňky jsou schopné reagovat na zvukové vlny o různé frekvenci. Rozsah těchto vln se u různých druhů živočichů liší. Ve vláskových buňkách dochází k přeměně mechanické energie zvukových vln na elektrický signál, který pak putuje ke sluchovému nervu.

Podzemní živočichové žijí v prostředí, kde jsou oproti nadzemnímu světu odlišné akustické vlastnosti. Tito živočichové proto využívají zvuky o nízkých frekvencích a jsou k tomu vybaveni specifickými adaptacemi. Odborníci se adaptacemi na nízkofrekvenční zvuky dosud zabývali především ve středním uchu podzemních tvorů, zatímco adaptace vnitřního ucha jsou mnohem méně probádané. Radim Šumbera z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a jeho kolegové prozkoumali struktury v hlemýždi vnitřního ucha čínského podzemního hlodavce cokora Eospalax cansus, který žije v oblasti Tibetské náhorní plošiny.

Kromě adaptací typických pro ucho podzemních hlodavců badatelé v uchu cokora objevili dva unikátní znaky. Tento hlodavec má čtvrtou řadu vnějších vláskových buněk, která se táhne podél až poloviny délky Cortiho orgánu. A Cortiho orgán cokora má konstantní šířku na více než 10 procentech své délky. Tyto rysy jsou pro Cortiho orgán neobvyklé a zřejmě jsou výsledkem adaptací sluchu cokora na podzemní život. Podle všeho souvisejí s citlivostí a rozlišovací schopností sluchu. Cokor Eospalax cansus se v tomto výzkumu ukázal jako pozoruhodný kandidát na modelový druh pro výzkumu sluchu, nejen u podzemních živočichů, ale i obecně, pro výzkum funkce vnějších vláskových buněk Cortiho orgánu.

Pleštilová, L., Hrouzková, E., Burda, H., Hua, L., & Šumbera, R. (2019). Additional row of outer hair cells–The unique pattern of the Corti organ in a subterranean rodent, the Gansu zokor (Eospalax cansus)Mammalian Biology94, 11-17.

Back To Top