skip to Main Content

Přednáška prof. Jana Zrzavého v rámci CCC Lecture Series

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy – Národohospodářský ústav AV ČR (CERGE-EI) a Centrum pro teoretická studa (CTS) Vás srdečně zvou na novou řadu mezioborových přednášek nazvanou The CCC Lecture Series.

První přednáška profesora Jana Zrzavého Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu 2.0 je zaměřená na evoluční biologii a proběhne 25. října 2019 v 16:30. Prosíme, registrujte se zde.

Back To Top