skip to Main Content

2017

Duda P. PřF/KZO 2017. Pygmejové pohledem evoluční biologie. Kulturní fylogenetika – lidské kultury jako biologické druhy. In L. Ovčáčková (ed.). O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (s. 230-279). Praha: Academia.

2015

Ernst M. , Robovský J. PřF/KZO , Svobodová K. , Pohlová L. PřF/KZO 2015. Genetické analýzy krkonošské populace jelena evropského/Analizy genetyczne karkonoskiej populacji jelena szlachetnego (s. 77-82). In Šustr, P. et al. (Eds.) Jeleni v Krkonoších/Jeleniew Karkonoszach. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

Duda P. PřF/KZO 2015. Pygmejové pohledem evoluční biologie. In Hroníková L. , Schierová Z. a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličově muzeu člověka PřF UK (s. 18-43). Praha: Academia. http://www.academia.cz/pygmejove.html

Back To Top