Menu

2015

Ernst, M., Robovský, J. PřF/KZO, Svobodová, K., & Pohlová, L. PřF/KZO, (2015). Genetické analýzy krkonošské populace jelena evropského/Analizy genetyczne karkonoskiej populacji jelena szlachetnego. Pp. 77-82. In Šustr, P. et al. (Eds.) Jeleni v Krkonoších/Jeleniew Karkonoszach. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

Duda, P. PřF/KZO (2015). Pygmejové pohledem evoluční biologie. In L. Hroníková, Z. Schierová, Zuzana a kol. Pygmejové: Nejmenší lidé pohledem antropologie (pp. 18-43). Praha: Academia. http://www.academia.cz/pygmejove.html