Menu

2016

Říčan, O. PřF/KZO, Piálek, L. PřF/KZO, Dragová, K. PřF/KZO, & Novák, J. (2016). Diversity and evolution of the Middle American cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) with revised classification. Vertebrate Zoology66(1), 1–102.

Zrzavý, J. PřF/KZO, Begall, S., Burda, H., Mihulka, S., Storch, D., (2017). Jak se dělá evoluce: Labyrintem evoluční biologie (2., přepracované vydání). Argo/Dokořán, Praha.

Zrzavý, J. PřF/KZO (2017). Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše (2., přepracované vydání). Triton, Praha.

2015

Nedvěd O. PřF/KZO, (2015). Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Academia, Praha. 304+LXXIX pp. http://www.academia.cz/brouci-celedi-sluneckoviti.html