skip to Main Content

Reakce hlodounů na heterospecifické poplašné volání

hlodoun velký © Tereza Vlasatá

Hlodoun velký, pozoruhodný hlodavec Etiopské vysočiny, je jedním z nejdůležitějších zdrojů potravy kriticky ohroženého vlčka etiopského. Vědci, zkoumající vlčky si všimli, že hlodouni velcí reagují na poplašné volání pěvců skalníčků slatinných. Skalníčci se živý hmyzem, který v hnízdních výhrabcích, proto se často vyskytují v jejich blízkosti. Skalníčci tedy mohou hlodouny varovat před blížícím se predátorem.

Výzkumníci z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích se rozhodli předchozí pozorování ověřit pomocí playbackových experimentů. Při experimentech použili varovné hlasy skalníčků a zvuk, který vydávají jejich křídla při prudkém vzletu. Dále pak varovné hlasy sociálních krys černodrápých, které žijí v opuštěných částech hlodouních nor a jako kontrolu zpěv jiného druhu pěvce – zvonohlíka černohlavého.

Experimenty nepotvrdily předchozí pozorování. Hlodouni mírně reagovali pouze na zvuk vydávaný křídly při prudkém vzletu. Ten slouží jako nespecifický poplašný signál. Naznačuje, že se skalniček lekl a hlodoun proto zpozorní. Naopak výrazně hlodouni reagovali na poplašné volání krys černodrápých, které se rovněž stávají kořistí vlčků.

Hrouzková, E., Bernasová, E., & Šklíba, J. (2020). Eavesdropping on a heterospecific alarm call in the giant root-rat (Tachyorytes macrocephalus), an important prey of the Ethiopian wolf (Canis simensis). Journal of Ethology, 38(1), 121-124.

Back To Top