skip to Main Content

Seminář bakalářských a magisterských studentů Katedry zoologie

Středa 24. 6., 13.00, Veselovského posluchárna (B3)

Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli

Michela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Jan Lenc: Potravní preference mravenců v lesním podrostu a korunách stromů v temperátních lesích

Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

Alžběta Truhlářová: Rozpoznávají sýkory kukačku obecnou Cuculus canorus od krahujce obecného Accipiter nisus?

Lucie Hornátová: Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého Asio otus

Lucie Tomanová: Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců

Tamara Pejchová: Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

 

Back To Top