skip to Main Content

Seminář Katedry genetiky: Nejdelší motýlí migrace

Úterý 10. 12. 2019 ve 13.00 na ParU AVČR – Gerard Talavera (Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona, Spain): „The longest butterfly migration: Integrative research to understand long-range insect movements“

Back To Top