skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

10. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Adéla Mikešová: Identifikace sexuálně specifických genomových lokusů u cichlid rodu Crenicichla
Kateřina Konvalinová: Role konfigurace klíčových znaků v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Ondřej Jansa: Význam konfigurace a orientace těla pro rozpoznávání predátora netrénovanými ptáky
Monika Třeštíková: Porovnání projevů chování u dvou populací slepce galilejského
Anna Koucká: Morfologie sluchového aparátu u hlodavců podřádu Hystricomorpha
Andrea Tomešová: Refugia biodiverzity xerotermního hmyzu v zemědělské krajině pošumavských vápenců

Odborný seminář (15:00-16:30):

Jan Klečka (ENTU  AVČR): Opylovači v měnícím se prostředí: jak reagují na změny v dostupnosti zdrojů?

Back To Top