skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

17. 5. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (od 13:15):

Andrea Bartošová: Fitness kosa černého v městském a mimoměstském prostředí
Karolína Pánová: Vliv přítomnosti invazní želvy nádherné na ontogenezi larev skokana hnědého

Pavla Strolená: Test sociálně indukované preference místa u rypošů lysých
Michaela Marková: Hodnocení individuálních rozdílů v chování na základě čtyř laboratorních testů u rypošů lysých
Klára Hájková: Lokální a globální požadavky okáče stříbrookého (Coenonympha tullia)
Eliška Kovářová: Prostorová aktivita havrana polního (Corvus frugilegus) v městském prostředí
Pavlína Kovářová: Vliv sběratelství na populace ohroženého hmyzu
Anna Míčková: Sekvenování genomických lokusů asociovaných s intraspecifickými barevnými vzory u slunéčka Harmonia axyridis

Back To Top