skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

28.2.2018, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Jan Kadlec: Vliv ořezu stromů na faumu saproxylických brouků
Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli
Nela Nováková: Síla fylogenetického signálu pro behaviorální charakteristiky některých skupin obratlovců

Odborný seminář (15:00-16:30):

Stanislav Komárek (PřF UK):
„Duševní svět domácího holuba“
Plakát ke stažení

Back To Top