skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

7.3.2018, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Petr Kozel: Multitrophic interactions in dead wood (bude referovat česky)
Michal Perlík: Congruence of biodiversity patterns between woodland associated Hymenoptera and saproxylic Coleoptera (bude referovat česky)
Tomáš Zítek: Ekologie, kompetice a potravní vztahy ve společenstvech koprofilního hmyzu

Odborný seminář (15:00-16:30):

Antonín Macháč (CTS):
„Neudržitelné dogma o nepředvídatelnosti evoluce“
Plakát ke stažení

Back To Top