skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

14.3.2018, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář:
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus, (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)

Lucie Ambrožová: Vliv pastvy velkých herbivorů na společenstva brouků stepních trávníků

Odborný seminář:
Ondřej Kott (Zoo Tábor):
„Co je a co není zoo: pozitivní a negativní trendy v chovu exotických zvířat“
Plakát ke stažení

Back To Top