skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

21.3.2018, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář:
Veronika Vodičková: Volná pastva „divokých“ koní a populační dynamika hnědásků na nelesních plochách NP Podyjí
Dominika Hurtová:  Vliv osobnosti na sociální vztahy a párování u tamarína pinčího a tamarína žlutorukého
Klára Valentová: Analýza sociálních sítí: Stabilita charakteristik jedince a skupiny

Odborný seminář:
Jan Zrzavý (PřF JU):
„Fylogeneze živočichů po 20 letech“
Plakát ke stažení

Back To Top