skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

11. 4. 2018, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus, (Sahlberg.), (Coleoptera; Scolytinae)
Tomáš Pěnka: Telemetrie hmyzu se zaměřením na tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)
Arnošt Kudrna: Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Odborný seminář (15:00-16:30):

Stanislav Lhota:
„Zátoka nosatých opic: ohlédnutí za 14 lety ochrany primátů na Borneu“
Plakát ke stažení

Back To Top