skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

24. 10. 2018, Veselovského posluchárna (B3)

Odborný seminář (14:30-16:00):

Viktor Černý (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK; Archeologický ústav AV ČR):
„Lidské migrace a adaptace v sahelu“
Plakát ke stažení

Studentský seminář (16:15-17:45):

Gabriel Šaffa: Evoluce socio-kulturních adaptací: fylogenetická kross-kulturní perspektiva
Lucie Tahadlová: Vliv trofických interakci na obranné mechanismy rostlin a sekundární sukcesi
Ivana Schneedorferová: Confirmation of Chromera velia mixotrophy by metabolomic studies

Back To Top