skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

23. 10. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Kamila Bendová: Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness
Veronika Řehová: Role metyl jasmonátu v tritrofických systémech: manipulativní experiment na dvou druzích dubu
Zuzana Lovčí: Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce
Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska

Odborný seminář (15:45-17:15):

Martin Košťák (Ústav geologie a paleontologie PřF UK): Primáti moří: Nové pohledy na evoluci hlavonožců

Back To Top