skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

30. 10. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Tomáš Jehlík: Telomerázová aktivita u sociálního hmyzu
Andrea Kraus: Comparative study of bite force in rodents with extremly well developed chewing apparatuses, the African mole-rats (Bathyergidae)

Odborný seminář (15:45-17:15):

Roman Fuchs (Katedra zoologie PřF JU): Váš obličej se mi nelíbí cizinče – ale proč vlastně?

Back To Top