skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

13. 11. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Ondřej Vácha: Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?
Jakub Pawlik: Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug, 1855)
Michaela Helclová: Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

Odborný seminář (15:45-17:15):

Jan Štefka (PARÚ AVČR): Příběhy ze života vší a tasemnic: populačně genetická diverzita a ko-evoluce parazit – hostitel

Back To Top