skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

27. 11. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Lukáš Bešta: Fylogeneze a fylogeografie modrásků rodu Cacyreus jako nástroj hledání původu invazního C. marshalli

Odborný seminář (15:45-17:15):

Karel Kleisner (PřF UK): Jak se dostat do formy: Eko-psycho-morfologie biologických tvarů a problémy s obličejem

Back To Top