skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

11. 12. 2019, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Daniela Stachová: Metabolismus kryoprotektantů hmyzu: transkriptomická analýza pomocí RT-qPCR
Robert Grgac: Functional analysis of cryoprotectant system in Chymomyza costata
Jaroslav Kajínek: Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně
Trčková Lucie: Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

Odborný seminář (15:45-17:15):

Robert Tropek (Katedra ekologie PřF UK): Polinační sítě na svazích Kamerunské hory

Back To Top