skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

26. 2. 2020, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Veronika Majerová: Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Ladislava Krausová: Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

Odborný seminář (15:45-17:15):

Petr Tureček (CTS/Přf UK): O prarodičích, rodičích a dětech: Kurz přežití v západních Čechách osmnáctého století

Back To Top