skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

6. 10. 2020, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Guillaume Dillenseger: Latitudinal patterns in life-history strategies and breeding performance of shorebirds
Andreas Rimoldi: Plumage coloration patterns in shorebirds: sex roles, camouflage and research interest

Odborný seminář (15:45-17:15):

Pavel Duda (PřF JU): Vzestupy a pády etnické diverzity:  Proč je na světě tolik jazyků a proč dnes mizí tam, kde jich je nejvíc

Back To Top