skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

29. 11. 2017, 15:00, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář:
Jan Kollross: Transektový monitoring denních motýlů ČR – Analýza výsledků
Kateřina Šandlová: Otcovská role harémového samce – analýza interakcí hřebec-hříbě
Tereza Hausteinová: Synchronizace mimo hnízdní aktivity rypošů z volné přírody
Jana Hodanová: Rychlost vývoje u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Coleoptera; Scolytinae)

Back To Top