skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

27. 10. 2020, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Eva Hořejší: Dynamika hierarchie koní v polodivokém chovu v dlouhodobém kontextu
Anežka Doubravová: Časoprostorové využití lokality stádem zubrů evropských (Bison bonasus)
Kristýna Jakešová: Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů (Bos primigenius)
Karolína Zídková: Jak papoušci (Psittaciformes) rozpoznávají predátory na základě akustických projevů?
Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů

Odborný seminář (15:45-17:15):

nekoná se

Back To Top