skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

8. 12. 2021, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (14:00-15:30):

Jan Lenc: Potravní aktivita a druhová kompozice mravenců během dne/noci v primárním a sekundárním tropickém deštném lese na Papui-Nové Guineji
Veronika Slovíková: Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách stromů Eucalyptus tereticornis
Lukáš Sem: Vrozené potravní preference a averze ptáků se zvláštním přihlédnutím ke kuru domácímu (Gallus domesticus)

Odborný seminář (15:45-17:15):

Vladimír Socha (DinosaurusBlog): Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci křídy
Online v aplikaci Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/93294785667

Back To Top