skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

23. 2. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

nekoná se

Odborný seminář (15:00-16:30):

Miloslav Jirků (Parazitologický ústav AVČR): Velcí kopytníci v malém Česku: Výsledky sedmi let přirozené pastvy

Back To Top