skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

2. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Ondřej Fišer: Vnímání obličeje a těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky
Michaela Uhrová: Fylogeneze a druhová diverzita rypošovitých (Bathyergidae)

Odborný seminář (15:00-16:30):

Vojtěch Kolář (KBE PřF JU): Není všechno zlato, co se třpytí: Stav českých rybníků pohledem vodních brouků

Back To Top