skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

9. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Daniela Hlávková: Ips sexdentatus (Coleoptera: Scolytidae): Bionomy and behaviour of Central-European populations
Dadhich Prachi: Influence of microhabitat (temperature and photoperiod) on the behavior of Bark Beetles
Jan Provazník: Bioinformatická analýza nemodelových druhů hmyzu
Peter Kmeť: Vplyv extracelulárneho adenozínu na retinálnu degeneráciu u Drosophila melanogaster

Odborný seminář (15:00-16:30):

Jan Zrzavý (KZO PřF JU): Jsou fosilie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

Back To Top