skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

30. 3. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-16:30):

Marin Borovička: Účinnost barevné signalizace slunéčka východního (Harmonia axyridis) na ptačí predátory
Lucie Hornátová: Porovnání individuality v hlase sýčka obecného v závislosti na lokální hnízdní hustotě
Šárka Panáčková: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu
Ivo Hrzánek: Somatické parametry jelenovitých – kritické zhodnocení
Vojtěch Smolík: Vliv velikosti a složení skupiny na reprodukci tamarínů pinčích

Odborný seminář:

Nekoná se

Back To Top