skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

6. 4. 2022, posluchárna C4

Studentský seminář (13:15-16:30):

Lucie Radová: Mezidruhová kompetice u dutinových ptáků
Eliška Černá: Mateřské styly u primátů a jejich důsledky pro mláďata
Kateřina Kimáková: Seismická komunikace hlodavců
Michaela Marková: Stabilita indivuduálních rozdílů v chování u rypošů lysých
Marika Davídková: Vliv urgence varovných hlasů na reakce krkavce velkého (Corvus corax)
Pavlína Bílková (Petrásková): Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Pavla Strolená: Schopnost reverzního učení u rypošů lysých

Odborný seminář:

Nekoná se

Back To Top