skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

27. 4. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Jakub Pawlik: Ekologie společenstev afrického a evropského koprofilního hmyzu
Ondřej Vácha: Kompetice temperátních koprofagních brouků-konečně rozuzlení?
Marlene Huber: Intraspecific variation of resistance to parasitoid on drosophilid flies from two australian elevation gradients
Michaela Helclová: Stanovištní nároky krasce dubového (Eurythyrea quercus)

Odborný seminář (15:00-16:30):

Kristina Kverková (Katedra zoologie PřF UK): Proč máš tak velký mozek? Pohádka o socialitě a evoluci inteligence

Back To Top