skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

11. 5. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Munipapa Reddy Ashok Kumar Agnishikhe: Interspecific relationship of birds in winter mixed-flocks
Jarešová Kristýna: Funkce roztírání moči v srsti u tamarína žlutorukého (Saguinus midas)
Eliška Macháčková: Plasticita chování klisen v různém sociálním kontextu
Martin Brožák: Vliv pastvy na strukturu společenstev mravenců v ČR

Odborný seminář (15:00-16:30):

Pavel Linhart (Katedra zoologie PřF JU): Kdopak to mluví? Principy a využití signálů individuální identity

Back To Top