skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

5. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Martina Koukalová: Výběr hnízdní dutiny u kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a reakce na různé typy predátorů
Tomáš Dvořák: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter
Šárka Panáčková: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu
Magdalena Pilařová: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

Odborný seminář (15:00-16:30):

Martin Konvička, Irena Klečková (KZO PřF JU, ENTÚ AVČR): Dlouhodobý monitoring vysokohorských okáčů: Klima, počasí budoucnost

Back To Top