skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

12. 10. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Alena Fišerová: Mezidruhová kompetice šplhavců
Dmitry  Fedorovich Shovkun: Taxonomic and biogeographic revision of the Lymantriid moths (Lepidoptera: Erebidae)
Karpate Yogita: Effect of predator exclusion on the fitness of Cirsium arvense via its interaction with pollinators and herbivores

Tan Jiunn Luh : The Mites and Thrips in Raspberry

Odborný seminář (15:00-16:30):

Martin Hora (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK): Proč nám zahálka nedělá dobře: chůze a běh v evoluci člověka

Back To Top