skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

2. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Ladislava Krausová: Rozpoznávání kukaččích vajec ťuhýkem obecným
Zdeněk Uldrych: Fylogeografická analýza rozšíření savců ve východní a jižní Africe
Dominic Dudek: Learning flexibility in naked mole rats (Heterocephalus glaber)
Kateřina Bouberlová: Molekulární fylogeneze a sekvenování topotypového materiálu rodu Bujurquina

Odborný seminář (15:00-16:30):

Matěj Lövy (KZO PřF JU): Drobní savci Etiopské vysočiny: Radosti a strasti ekofyziologického výzkumu na střeše Afriky

Back To Top