skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

9. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Magdalena Přibilová: Možnosti nekontaktního posuzování kvality kopyt u koní
Barbora Krejsová: Dynamika sociálních interakcí při utváření harému u koní (Equus caballus) v polodivokém chovu
Tereza: Kaucká: Ekologické, demografické a historické příčiny africké polygynie
Tibor Kindl: Hadí invaze: hrozba pro ostrovní endemity
Barbora Zíková: Fylogeografie rypoše damarského (Fukomys domarensis)

Odborný seminář (15:00-16:30):

Ondřej Sedláček (PřF UK): Vidět hořet Říp a zemřít: Ekologie ohně v ČR

Back To Top