skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

16. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Theodor Kabíček: Fylogenetická rekonstrukce socio-ekologických vlastností předků klíčových populací moderního člověka
Tereza Poláková: Fylogenetická analýza šimpanzí kultury
Michaela Helclová: Stanovištní nároky krasce dubového (Eurythyrea quercus)
Daniela Kotalová: Sestavení genomu cichlidy Crenicichla semifasciata kombinací sekvenací z různých sekvenačních platforem
Veronika Slovíková: Diverzita hálkotvorných členovců žijících v podrostu a korunách stromů Eucalyptus tereticornis

Back To Top