skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

23. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Eva Hořejší: Dynamika hierarchie koní v polodivokém chovu v dlouhodobém kontextu
Tomešová Andrea: Jsou žlutí hnojníci opravdu koprofágní? Ekologie a ekosystémové služby (ne)poskytované našimi nejhojnějšími koprofágními brouky
Pavlína Kovářová: Velikost populace tesaříka obrovského v Podyjí
Kristýna Jakešová: Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů (Bos primigenius)
Anežka Doubravová: Časoprostorové využití lokality stádem zubrů evropských (Bison bonasus)
Lucie Hornátová: Detekce floaterů v populaci sýčka obecného pomocí pasivního akustického monitoringu

Back To Top