skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

30. 11. 2022, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Eliška Kovářová: Varovné hlasy krkavcovitých (Corvidae)
Jan Špička: Antipredační chování rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea)
Pavlína Kubíková: Modulují osobnostní rysy u hraboše polního průběh jeho cirkadiánní aktivity?
Lucie Mourková: Revize literárních údajů o výskytu zubra evropského (Bison bonasus) ve středním a pozdním holocénu (9 tis. BP až současnost)
Šárka Zemanová: Maximální metabolismus rypošovitých

Odborný seminář (15:00-16:30):

Zuzana Štěrbová (PřF a FF UK): Jen přes mou mrtvolu: Vliv rodičů na výběr partnera

Back To Top