skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

1. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Veronika Majerová: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos)
Johanka Bláhová: Antipredační chování kulíka písečného (Charadrius hiaticula)
Kristýna Ježková: Funkční diverzita ptačích společenstev na gradientu urbanizace v Českých Budějovicích
Jana Suchá: Molekulární fylogeneze a srovnávací biogeografie cichlid západní Amazonie

Odborný seminář (15:00-16:30):

Jan Pluháček (Zoo Ostrava): O zvířatech pro budoucno: EEP programy a regulace populací v zoologických zahradách

Back To Top