skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

22. 3. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Monika Čížková: Vliv stěhování na behaviorální projevy stresu u goril nížinných v ZOO Praha
Kateřina Plášilová: Variabilita životní historie u studovaných populací lidoopů ve volné přírodě a v zajetí

Odborný seminář (15:00-16:30):

zrušeno – nemoc

Back To Top