skip to Main Content

Seminář Katedry zoologie

12. 4. 2023, Veselovského posluchárna (B3)

Studentský seminář (13:15-14:45):

Tereza Hýblová: Biogeografie motýlů mezofilních luk v rámci celého areálu rozšíření
Marie Kubínová: Vliv absence pohlavního chromosomu W na reprodukční zdatnost samic u okáče Bicyclus anynana
Ivo Hrazánek: Vliv odchytu a imobilizace na prostorovou aktivitu prasat divokých (Sus scrofa)

Odborný seminář (15:00-16:30):

Alena Sucháčková (ENTU AVČR): Duchové mamutí stepi: Biogeografie a fylogeografie palearktických motýlů

Back To Top